மரம்

By Admin - 29 Mar 2024 45 0

ஹைக்கூ...

மரம் யேற்றி சென்ற 
லாரியின் முதுகில்,
மரம் வளர்ப்போம்,
மழை காப்போம் !!!

Add Your Comments

Say Something

 

Comments

No comments.